Västerbottens Norra Fornminnesförening grundades 1882 för att tillvarata lokal historia. Föreningens samlingar övergick på 1970 talet till Stiftelsen Skellefteå museum.

Vad gör vi idag?

* Utdelning av stipendier ur Fornminnesfonden
Bidrag från Västerbottens Norra Fornminnesförenings fond kan tilldelas föreningar, byar, enskilda personer eller annan sammanslutning som främjar hembygds- och kulturvård (dock ej byggnadsvård) inom fornminnesföreningens verksamhetsområde (Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner).
Utlysning sker via annons i Norran i början på varje år.

* Arrangör av Ernst Westerlunddagen
I början av november arrangeras en lokalhistorisk dag för att hedra minnet av Ernst Westerlund, genom utdelning av stipendium "för förtjänstfull lokalhistorisk insats". Stiftelsen Ernst Westerlund utser stipendiat.

* För medlemmar
Program 2017

* Samverkan med SKEFO, Skelleftebygdens Släktforskare, Skellefteå Hembygdsförening
Nordanådagen
Kulturresan

* Förbättringsförslag genom skrivelser
Förvaringsmagasin
Skyltning av Nordanå
Trafiksituationen på Nordanå


 

Till toppen på sidan
Till toppen
© 2015
Västerbottens Norra Fornminnesförening

c/o Skellefteå museum, Box 146, 931 22 Skellefteå
070-3734277
info@vnff.se
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Om föreningen
Medlem
Verksamhet
Protokoll
Historik
Länkar
Kalender
Kontakta
Stiftelsen Ernst Westerlund