Handlingar tillhörande Västerbottens Norra Fornminnesförening för perioden 1882-1979
finns arkiverade hos Skellefteå museum

Efter 1979 arkiveras handlingarna hos Folkrörelsearkivet i Skellefteå

Senaste protokoll mm finns här på hemsidan

2015-02-17

2015-05-18

2015-10-21

2016-02-02

2016-03-19

2016-05-24

2016-09-21

2017-02-08

2017-11-15

2018-01-23

2020-01-14

Till toppen på sidan
Till toppen
© 2015
Västerbottens Norra Fornminnesförening

c/o Skellefteå museum, Box 146, 931 22 Skellefteå
070-3734277
info@vnff.se
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Om föreningen
Medlem
Verksamhet
Protokoll
Historik
Länkar
Kalender
Kontakta
Stiftelsen Ernst Westerlund