Stiftelsen Ernst Westerlund bildades år 2000 till minne av Ernst Westerlund, som är en av Skelleftebygdens kulturgiganter. Westerlund var journalist, arkeolog och författare. Hans livsverk blev Skellefteå museum, där han var en drivande kraft under mer än ett halvt sekel. Filosofie hedersdoktor 1968 vid Umeå Universitet.

Stiftare är Norran, SKEFO samt Västerbottens Norra Fornminnesförening.

Stiftelsen delar varje år ut ett stipendium till en person som gjort en förtjänstfull lokalhistorisk insats. Priset delas ut på den s k Ernst Westerlunddagen som infaller i början av november.

Allmänhet och organisationer har möjlighet att nominera stipendiater, vilket annonseras i Norran i god tid före Ernst Westerlunddagen.

Stiftelseurkund, sid 1
Stiftelseurkund, sid 2

Till toppen på sidan
Till toppen
© 2015
Västerbottens Norra Fornminnesförening

c/o Skellefteå museum, Box 146, 931 22 Skellefteå
070-3734277
info@vnff.se
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Om föreningen
Medlem
Verksamhet
Protokoll
Historik
Länkar
Kalender
Kontakta
Stiftelsen Ernst Westerlund