March 18, 2018

Från årsmötet 2018-03-17

Erik Holmgren underhöll med visor och gitarrspel.

Stipendiater som fick medel ur Fornminnesfonden 2017 blev:
Lars-Göran Hultmar, Rökå, till bok
Studiecirkeln Lövsele såg, till bok
Folke Fjällström, Djupfors, till skyltning
Föreningen Bastuträsk Kulturbyggnader, till utställning
Bureå hembygdsförening, till digitalisering samlingar

Erna Forsman, som avsagt sig omval, avtackades och till ny ordförande valdes Valter Stenmark.

 

Till toppen på sidan
Till toppen
© 2015
Västerbottens Norra Fornminnesförening

c/o Skellefteå museum, Box 146, 931 22 Skellefteå
070-3734277
info@vnff.se
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Om föreningen
Medlem
Verksamhet
Protokoll
Historik
Länkar
Kalender
Kontakta
Stiftelsen Ernst Westerlund