Kallelse till årsmöte

   Tid:       Måndag   2019-04-08   kl 18.30   

   Plats:    IOGT NTO, Kanalgatan 35

     *  Vittra, Bärarn och andra väsen

         i Västerbottnisk folktro.

         Fil. dr. Ulf Lundström, Skellefteå Museum berättar

     *  Utdelning av stipendier ur Fornminnesfonden

     *  Årsmötesförhandlingar

        Du som inte är medlem redan kan sätta in 100 SEK

        (150 SEK för familj.) på Bg. 5663-3357 så bli Du (ni)!

 

   Välkomna!

   Valter Stenmark, ordförande


Från årsmötet 2018-03-17
March 18, 2018 | Erik Holmgren underhöll med visor och gitarrspel.

Stipendiater som fick medel ur Fornminnesfonden 2017 blev:
Lars-Göran Hultmar, Rökå, till bo...


 
Årets stipendiater utsedda
March 2, 2018 | Igår sammanträdde Fondgruppen och utsåg 5 stipendiater. De kommer att bjudas in till årsmötet och present...

 
Dags söka medel ur Fornminnesfonden
February 10, 2018 | Föreningar, byar, enskilda personer eller annan sammanslutning som främjar hembugds- och kulturvård (ej byggnadsvård) inom Malå, Norsjö och Skellefte&ar...

 

Västerbottens Norra Fornminnesförening grundades 1882 för att tillvarata lokal historia. Föreningens samlingar övergick på 1970 talet till Stiftelsen Skellefteå museum.

Vad gör vi idag?

* Utdelning av stipendier ur Fornminnesfonden
Bidrag från Västerbottens Norra Fornminnesförenings fond kan tilldelas föreningar, byar, enskilda personer eller annan sammanslutning som främjar hembygds- och kulturvård (dock ej byggnadsvård) inom fornminnesföreningens verksamhetsområde (Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner).
Utlysning sker via annons i Norran i början på varje år.

* Arrangör av Ernst Westerlunddagen
I början av november arrangeras en lokalhistorisk dag för att hedra minnet av Ernst Westerlund, genom utdelning av stipendium "för förtjänstfull lokalhistorisk insats". Stiftelsen Ernst Westerlund utser stipendiat.

* För medlemmar
Program 2017

* Samverkan med SKEFO, Skelleftebygdens Släktforskare, Skellefteå Hembygdsförening
Nordanådagen
Kulturresan

* Förbättringsförslag genom skrivelser
Förvaringsmagasin
Skyltning av Nordanå
Trafiksituationen på Nordanå


 

Inga aktiviter...
Till toppen på sidan
Till toppen
© 2015
Västerbottens Norra Fornminnesförening

c/o Skellefteå museum, Box 146, 931 22 Skellefteå
070-3734277
info@vnff.se
Följ oss på social medier
Facebook

Sidor

Start
Om föreningen
Medlem
Verksamhet
Protokoll
Historik
Länkar
Kalender
Kontakta
Stiftelsen Ernst Westerlund